banner-1k
banner-5k
banner-2k
banner-3k
banner-4k

Rólunk

Az Integráció a Minőségi Fejlesztésért (IMF) Alapítványt 2004-ben hozta létre Szuhóczky Gábor alapító.

Legfőbb döntéshozó szerve a kuratórium, amely háromtagú és élén Dr. File György elnök áll.

Tartós közérdekű céljaink és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységeink:

 • Az Észak-alföldi és az Észak-magyarországi régió, valamint ezen régiókkal határos Európai Uniós tagállamok és nem tagállamok vállalkozói körének tés civil szervezeteinek támogatása, menedzselése és az euroatlanti integrációban történő segítésük.
 • Támogatás nyújtása szakmai tanfolyamok szervezéséhez, szakemberek, diákok csereutaztatásának megszervezéséhez, partnerségi programok lebonyolításához, ezek tárgyi oldalának elősegítéseként képzési központ építése. Információs központtá válás, amely tájékoztatást nyújt a nyugat-európai gazdasági, műszaki-tudományos integrációs folyamatokról, bekapcsolódási lehetőségekről, kölcsönös igényekről.
 • Szakmai konferenciák, rendezvények szervezése.
 • Pályázatok kiírása, nemzetközi szakképzési kapcsolatok kiépítése, fenntartása.
 • A kis- és középvállalkozások vállalkozói, minőség- és környezettudatos kultúrájának fejlesztése, információhoz való jutásuk elősegítése.
 • Általános vállalkozói- és környezetvédelmi projektek, beruházások és fejlesztések tervezése és megvalósítása.
 • Vállalkozások és civil szervezetek munkavállalóinak, önkéntes segítőinek oktatása, munkanélküliek vállalkozóvá válásának segítése.

Alapítványunk közhasznú szervezet, a közhasznúsági nyilvántartásba vétele a bírósági nyilvántartásba vétellel egy időben történt meg.
Az alábbi közhasznú tevékenységeket végezzük:

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • Környezetvédelem
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 • Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
 • Euroatlanti integráció elősegítése.

Az Észak-alföldi régió, kiemelten Szabolcs-Szatmár-Bereg megye civil szervezeteinek támogatása, tanácsadás nyújtása, hálózati együttműködések kezdeményezése és működtetése, továbbfejlesztése. Civil szervezetek oktatása, szervezetfejlesztés, projekt-generálás, projekt menedzsment területeken.

A felsorolásokból is látható, hogy milyen sokszínű az IMF Alapítvány tevékenysége. Évente több tucat program szervezésében és lebonyolításában vesznek részt Alapítványunk kurátorai. Munkánkhoz önkéntes segítőink is aktívan hozzájárulnak.

Dr. File György s.k.
Kuratóriumi elnök