Tevékenységek

Tartós közérdekű céljaink és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységeink:

  • Az Észak-alföldi és az Észak-magyarországi régió, valamint ezen régiókkal határos Európai Uniós tagállamok és nem tagállamok vállalkozói körének támogatása.
  • Támogatás nyújtása szakmai tanfolyamok szervezéséhez, szakemberek, diákok csereutaztatásának megszervezéséhez, partnerségi programok lebonyolításához, ezek tárgyi oldalának elősegítéseként képzési központ építése.
  • Szakmai konferenciák, rendezvények szervezése.
  • Pályázatok kiírása, nemzetközi szakképzési kapcsolatok kiépítése, fenntartása.
  • A kis- és középvállalkozások vállalkozói, minőség- és környezettudatos kultúrájának fejlesztése, információhoz való jutásuk elősegítése.
  • Általános vállalkozói- és környezetvédelmi projektek, beruházások és fejlesztések tervezése és megvalósítása.
  • Vállalkozások oktatása, munkanélküliek vállalkozóvá válásának segítése.

Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: szakmai tanfolyamok szervezése, partnerségi programok lebonyolítása, szakmai konferenciák, rendezvények szervezése. Szervezetek minőség-és környezettudatos kultúrájának fejlesztése, információhoz való jutásuk elősegítése. Erőteljes, élő, civil szektoron belüli és szektorok közötti együttműködések ösztönzése. Partnereink segítése abban, hogy képessé váljanak hatékonyabbá tenni munkájukat a szervezeten belül.

Alapítványunk a Joint Venture Szövetséggel együttműködve „Alapítványi tervek jó helyen, jó időben” címmel egy új, egyedülálló programot indított útjára 2007. decemberében. A program célja, hogy a támogatásban nem részesült civil szervezetek kérései ne a papírkosárban végezzék. Ezen cél megvalósításához Alapítványunk önkéntesei a beérkezett civil szervezeti támogatási kéréseket összegyűjtik annak érdekében, hogy forrás- és pályázati lehetőségeket ajánljanak. A program előnye, hogy a forrás- és partner koordináció sem a vállalkozásoknak, sem a civil szervezeteknek nem kerül pénzbe. A szövetség tagjai által közvetített civil szervezettekkel felvettük a kapcsolatot, és sikeresen együtt tudtunk működni abban, hogy megfelelő forráslehetőségeket találjunk számukra.

Fő programunk 2010-ben a NCA-DP-09-A-0080 pályázaton, „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei civil szervezetek együttműködési hálózatának fejlesztése” címmel benyújtott pályázati program megvalósítása volt.

Programunk célja a már működő, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei civil hálózati rendszer további működtetése, továbbfejlesztése volt. A programban bemutatott tevékenységeink között kiemelendő a rendszeres havi civil egyeztetések folytatása, melynek során a szervezetek megoszthatják egymás között elképzeléseiket, programjaikat, közösen terveznek és fejlesztenek projekteket, valamint közösen lépnek fel közös szakmai céljaikért.

Megrendezésre került egy megyei civil találkozó, bemutatkozó rendezvény is, melynek során bemutatkozhattak a megyében tevékenykedő civil szervezetek, tagokat, támogatókat, együttműködő partnereket toborozhattak, könnyebben elérhették célcsoportjukat. Egyéb kommunikációs eszközökkel, mint például a velünk Együttműködési megállapodást kötött szervezeteket bemutató szórólap elkészítésével, illetve közös honlap kialakításával hozzásegítettük a szervezeteket céljaik hatékonyabb megvalósításához, a határon átnyúló kapcsolatok kiépítéséhez és a későbbi projektgeneráláshoz.

A megvalósított program a már működő megyei civil hálózati rendszer közös egyeztetésein született meg, és közös fejlesztés eredménye. 2009. januárjában alakult egy önkéntességen nyugvó megyei civil együttműködő fórum, amelyhez 26 szervezet csatlakozott.

Rendszeres találkozóink során megvitattuk az egyes szervezetek aktuális programjait, projektjeit. Az együttműködésben eredményeként kiszélesedő kapcsolati rendszeren keresztül hatékonyabban tudtunk projekteket generálni, megvalósítani, partnereket találni elképzeléseinkhez. A kapcsolattartást nemcsak a rendszeres találkozók, hanem egy internetes honlap, belső fórum és levelezőlista is segíti, melyen keresztül minden szervezet ismertetheti aktuális programjait.

Együttműködésünk azért jött létre, mert a résztvevő szervezetek felismerték, hogy szükség van egy olyan önkéntes, önszerveződő fórumra, amely alkalmas a szervezetek számára az érdekeik felismerésére, megfogalmazására, és hatékony képviseletére. Közös feladatnak tartjuk a civil társadalom problémáinak követését, szükség szerinti kutatását, valamint a civil szervezetek képviselői számára információk biztosítását. Ennek érdekében előadásokat szerveztünk, s szervezünk aktuális pályázati forrásokról, segítséget nyújtunk egymásnak gyakorlati problémák megoldásában.

Az együttműködés során megfogalmazódott az a probléma, hogy a megyei civil szervezetek nem ismerik egymás céljait, tevékenységét, egymástól elszigetelten működnek, nem ismerik fel az együttműködésben rejlő lehetőségeket. További problémának tartottuk, hogy önállóan nem képesek hatékonyan kommunikálni célcsoportjuk és céljaik elérése érdekében. Most, amikor igazán nagy jelentősége van a határon átnyúló kapcsolatok erősítésének a megyei civil szervezeteknek nincs élő kapcsolata a határon túli szervezetekkel. Ez azért is nagy probléma, mert megyénk ebből a szempontból előnyös helyzetben van, mind Szlovákia, mind Ukrajna, mind pedig Románia civil szervezeteivel lehetőség nyílna a határon átnyúló együttműködési programokban való részvételre. Egymás megismerése nélkül azonban elképzelhetetlen a valós együttműködéseken nyugvó projektek megtervezése, megpályázása, megvalósítása.

Célunk a már meglévő közösség együttműködésének fenntartása és fejlesztése volt a fejlett civil társadalom megteremtése és megerősödése érdekében. Minél több szervezetet szerettünk volna bevonni az együttműködésbe, és tagjaink létszámát növelni.

A projekt eredményeként civil hálózatunk teljes kreatív, marketing és technikai háttérrel jelent meg az Interneten a www.szszbmcivilek.eu honlapon. Az Internet és az elektronikus levelezés segítségével gyorsabb kapcsolatfelvételre nyílt lehetőségünk, amely elősegítette a programjaink megvalósítását is, csökkentek költségeink (az eddigi telefon és postai költségek). A létrehozott, színvonalas weboldal segítségével potenciális támogatóink tucatjait tudtuk elérni. Célcsoportjainkkal eredményesebben tudtuk felvenni a kapcsolatot, a tagszervezetek számára új bemutatkozási felület nyílt meg, amely hozzájárul a más pályázati forrásokon való részvétel feltételeinek teljesítéséhez is. Már meglévő partnereinkkel és más alapítványokkal interaktív módon tudunk együttműködni, gyorsabban, hathatósabban tudunk segíteni. Programjainkkal, konferenciáinkkal kapcsolatos hírekről, aktuális eseményekről, első kézből tud bárki informálódni.

A 2010.03.12-i Megyei Civil Konferencia keretében lehetőséget biztosítottunk a szervezetek bemutatkozására, kapcsolatok építésére, tapasztalatcserére. A rendezvényre határon túli civil szervezeteket is meghívtunk, ezzel is generálva a későbbi valós együttműködéseket. Előadások keretében bemutatkoztak Programban szereplő szervezetek. Neves előadókat kérünk fel a civil szektorból, hogy gyakorlati tanácsokkal lássák el az érdeklődőket tematikus szakmai előadások során az érdekérvényesítés és a forrásteremtés területén: Román István a Megyei Közgyűlés alelnöke, Barthel-Ruzsa Zsolt a Civil Egyeztető Fórum Közhasznú Egyesület vezetőségi tagja, Kósa Tímea-a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Kht. igazgatója, Váradi Zsuzsanna – a Nyírségi Civilház Igazgatója.

A konferencián bemutattuk az újonnan létrehozott honlapot, a szünet után a Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete vércukor szintet és vérnyomást mért az asztaluknál és lehetőség nyílt a közvetlen kapcsolatépítésre. Az előzetesen ilyen igényüket jelző civil szervezetek számára (20 szervezet) bemutatkozó szórólap elkészítésével lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szervezetek ezen a csatornán keresztül is elérjék a megcélzott réteget. Ezeket a szórólapokat a szakmai előadásokat kísérő kapcsolatépítés és tapasztalatcsere során és későbbi tevékenységük során terjeszthették a szervezetek.

Közös honlapot hoztunk létre, amelyen bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a megyei és a határon túli szervezeteknek. Honlapunk segítségével információkkal látjuk el, pályázatokkal ismertetjük meg a civil szervezeteket. Összességében egy európai színvonalú honlapról van szó, amely rendelkezik a kor kihívásainak megfelelő dinamikus szerkesztői felülettel, és minden igényt kielégítő további hasznos funkciókkal.

A programról, a megyei civil konferenciáról hírt adtunk a megye több médiájában, a RETRO Rádióban, a Kelet-Magyarország Napilapban, a

Kölcsey Televízióban reklámspot formájában, és a kétheti rendszerességgel vetített Monitor című műsorban két alkalommal, a konferenciához kötődően, valamint az új honlap bemutatásáról és a konferencia eredményeiről. Az együttműködés eredményeként közösen alakítottuk ki civil fejlődési stratégiánkat,  amelyben rávilágítunk a közös célokra és érdekekre, és az ezek megvalósításához vezető stratégiai és gyakorlati lépésekre.

Fontosnak tartjuk, hogy beszámoljunk arról a kezdeményezésről, amely a 2009. év elején indult a megyei civil szervezetek körében. Részvételünk mellett havonta rendszeresen tartunk megyei civil egyeztetéseket, fórumokat, amelynek során a csatlakozó szervezetek megoszthatják egymás között céljaikat, elképzeléseiket, programjaikat, illetve közösen oldhatják meg problémáikat. Ezen találkozók során kiderült az, hogy a megyei civil szervezetek körébe általános probléma az érdekérvényesítő képesség alacsony szintje, valamint a projekt-generálási képesség. Számos probléma merült fel az elérhető pályázati források kihasználásának területén is. Ezen a területen hasznos segítségére lehettünk a megyei civil szervezeteknek, hiszen rendelkezünk a megfelelő tapasztalatokkal a pályázatok tervezésére, menedzselésére vonatkozóan. Különösen az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer (EPER) használatával kapcsolatban sikerült hasznos információkat, gyakorlati tanácsokat és útmutatást nyújtanunk a pályázatok elkészítése és az elektronikus szakmai és pénzügyi beszámolók készítése során.

Aktuális pályázati információkkal láttuk el ezen szervezeteket, így alakítottuk ki, közel 20 szervezet együttműködésével a korábban említett NCA-DP-09-A-0080 pályázatot. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei civil szervezetek együttműködési hálózatának fejlesztése.)

A megyei civil kerekasztal találkozók a nyári szünet kivételével folyamatosak voltak. A Nyíregyházi Civil Fórum, amely 238 szervezettel működik, 2010. december 14-én tartotta tisztújító közgyűlését, melyen Alapítványunk kuratóriumi tagját, Siető Andreát ügyvivő testületi taggá választották. Azóta folyamatosan részt veszünk a Civil Fórum munkájában, többek között a Nyíregyháza Város Önkormányzata Civil Koncepciójának előkészítési és véleményezési munkájában is.

Alapítványunk támogatásával és önkénteseink közreműködésével valósul meg a nyíregyházi

Kölcsey Televízióban „MONITOR” címmel kéthetente megjelenő műsor, amely ismerteti a for-profit és non-profit szervezetek, valamint az önkormányzatok számára megpályázható, aktuális hazai- és uniós forráslehetőségeket, illetve ezen források igénybevételével kapcsolatos tudnivalókat. Önkéntes segítőink, pályázati lehetőségekről tájékoztatják, illetve állandó rovattal, egy „pályázati kisokossal” segítik a pályázni kívánókat. A műsorok megtekinthetők a Kölcsey Televízió honlapján.

A „MONITOR” című műsor 2010. évi sugárzásai: (http://www.kolcseytv.hu/?page=hirek&kat=28): Főműsor: 2010. január 25., 2010. március 02., 2010. március 22., 2010. május 17., 2010. június 14., 2010. október 4., 2010. november 29., 2010. december 27.

Tovább folytattuk a környezetvédelem és a megújuló energiaforrások hasznosítása terén felvállalt ismeretterjesztő tevékenységünket. Ennek keretében alapítónk látogatást tett megújuló energiaforrásokat hasznosító üzemekben, szaporítóanyagot előállító gazdaságokban. Több hazai kiemelkedő szakmai szervezettel, felsőoktatási intézménnyel, kutatókkal felvettük a kapcsolatot, és ennek eredményeképpen 0,5 ha energianövény ültetvény létesítéséhez szükséges szaporítóanyagot kaptunk. Mivel a 2009-es év talaj-előkészítési és ültetési munkái a kedvezőtlen időjárás miatt megcsúsztak, ezért a telepítést a 2010. májusában végeztük el.

Az előző évben terület talaj előkészítése megtörtént, tápanyag utánpótlását pedig a kijelölt területen egyéb kertészeti és szántóföldi kultúrák hasznosításával biztosítottuk. A dugványok (Salix viminalis – kosárfonó fűz, svéd fajták: Inger, Tordis, Sven, Express, Torhild, Jorr- S. viminalis holland klón, Doris) telepítés után erőteljes növekedésnek, majd bokrosodásnak indultak. Növényvédelmi munkákra nem volt szükség, csak a mechanikai gyomirtást végeztük el a sorközökben. Az állomány erőteljesen, jelentős szárvastagodással ment a télbe. Az év folyamán több, biomassza és megújuló technológia iránt érdeklődőnek mutattuk be az ültetvényt, mint alacsony anyag és energiaigényű kultúrát.

Társszervezői voltunk a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége és az Euroadvance Közgazdasági Tanácsadó Kft. közös szervezésben megtartott Fiatal Vállalkozók Hete nyíregyházi programjának.2010-ben immár 3. alkalommal került megrendezésre a Fiatal Vállalkozók Hete, amely lehetőséget teremtett a vállalkozó kedvű, vállalkozni kívánó fiataloknak az elinduláshoz szükséges információk- és a napjainkban oly fontos kapcsolati tőke megszerzésére. Időpont: 2010.11.15. 16:00 óra. Helyszín: Hotel Centrál, Nyíregyháza.A konferenciát követő hetekben személyes egyeztetésekre került sor a résztvevő fiatal vállalkozókkal az aktuális és várható támogatásokról, hitelekről.

Támogattuk a Joint Venture Szövetség 2010. február 3-án megrendezett „Pályázatok, támogatások 2010 – válaszok első kézből!” című rendezvényét, melyen előadóként alapítónk is részt vett. Októberben a színvonalas munka biztosításához Alapítványunk 1 db ACER X1161 (SVGA 800X600 lum 4000) típusú projektort ajánlott fel.

Alapítónk szerepet vállalt az Új Széchenyi Terv előkészítési munkálataiban, véleményezésében úgyis, mint a Joint Venture Szövetség EU Bizottságának alelnöke és az IMF Alapítvány alapírója.

Örömünkre szolgált, hogy hozzájárulhattunk a megyénkben tevékenykedő szakemberek munkájának bemutatásához, elismeréséhez. Ezért is örültünk a VI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferenciának, melyet a Nyíregyházi Főiskola és a kolozsvári Sapientia Egyetem közösen rendezett meg 2010. áprilisában.

Hozzájárultunk a LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Kisvárdai Tagszervezete által szervezett, Kisvárdán megrendezésre került egész napos felzárkóztatási, fejlesztési átképzés lebonyolításához 2010. szeptemberében.